Samarbejder med alle relevante efter aftale og efter indforståelse med de pågældende parter.